Al-Farabi, M., Hanum OK, A. . and Nasution, M. R. I. . (2023) “Pemikiran Pendidikan Islam dalam Perspektif Zakiah Daradjat ”, FIKROTUNA: Jurnal Pendidikan dan Manajemen Islam, 12(01). Available at: http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/fikrotuna/article/view/6881 (Accessed: 28February2024).