Tolchah, Moch. “Implikasi Filsafat Pendidikan Dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Perspektif Kuntowijoyo”. FIKROTUNA: Jurnal Pendidikan dan Manajemen Islam 11, no. 01 (July 31, 2020). Accessed December 4, 2023. http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/fikrotuna/article/view/3937.