KONSEP MAQASHID AL-SYARI’AH AS-SYATHIBI

Authors

  • ZAINOL HUDA STAI MIFTAHUL ULUM TARATE SUMENEP

Keywords:

Maqashid al-syari’ah, Al-Syathibi, hukum Islam.

Abstract

Dalam wacana ushul fiqh, maqshid al-syari’ah menjadi sentral yang dianggap mampu membawa produk hukum Islam menjadi sangat dinamis dan adaptif. Hukum Islam yang cenderung memutuskan secara ‘hitam-putih’ dengan sentuhan konsep maqashid al-syari’ah menjadi lentur dan mampu beradaptasi dengan kemajuan zaman. Konsep maqashid al-syari’ah sebenarnya ingin membaca kehendak Tuhan melalui ayat-ayat sakralnya dalam lembaran-lembaran Kitab Suci Al-Qur’an. Maqshid al-syari’ah ingin menangkap pesan-pesan yang tersembunyi di balik verbal teks, sehingga ia tak terpaku terhadap bunyi redaksi atau potret sababun nuzul. Akan tetapi, mencari intisari dari keseluruhan motif pembuatan sebuah hukum yang termaktub dalam firman-Nya. Tulisan ini hendak menampilkan konsep maqashid al-syaria’h dari seorang tokoh Malikian yang sangat masyhur dalam dunia pemikiran hukum Islam. Pemilihan tokoh ini bukan tanpa alasan. Alasan yang paling penting dikarenakan bangunan maqashid al-syari’ah yang digagasnya dianggap sempurna. Namun, bukan berarti alpa dari kekurangan dan kritik. Pengkajian terhadap konsep maqashid al-syari’ah Al-Syathibi dalam rangka ingin memahami lebih jauh sebelum menemukan kekurangan dan kelemahan bangunan konsepnya. Pemaparan tentang konsep dan pokok-pokok pemikiran Al-Syathibi menjadi penting untuk diulas dalam tulisan ini.  

Published

2020-04-28

Issue

Section

Articles