[1]
Ahmad Insya Ansori and Moh. Ulumuddin 2021. Hybrid Contract Dalam Perspektif Maqhosid Al-Syari’ah Jasser Auda. At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah. 9, 1 (Jun. 2021), 50-61.