(1)
Halimi, M. Z. Lively Interpretation Menguak Hermeniutika Khaleed Abou El-Fadhl. Jurnal Studi Islam dan Muamalah 2018, 5, 95-124.