AHMAD INSYA ANSORI; MOH. ULUMUDDIN. Hybrid Contract Dalam Perspektif Maqhosid Al-Syari’ah Jasser Auda. At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah, v. 9, n. 1, p. 50-61, 30 Jun. 2021.