REKA JAYA, J.; MUKLISHIN, A.; SULASTRI; ARSYAD, M.; RAKHMAT. Implikasi Pelanggaran Taklik Talak Terhadap Status Perkawinan Perspektif Kitab Fiqih dan UU Perkawinan. At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah, v. 10, n. 2, p. 18-29, 5 Sep. 2022.