Ahmad Insya Ansori, and Moh. Ulumuddin. “Hybrid Contract Dalam Perspektif Maqhosid Al-Syari’ah Jasser Auda”. At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah, Vol. 9, no. 1, June 2021, pp. 50-61, http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tahdzib/article/view/4410.