Reka Jaya, J., A. Muklishin, Sulastri, M. Arsyad, and Rakhmat. “Implikasi Pelanggaran Taklik Talak Terhadap Status Perkawinan Perspektif Kitab Fiqih Dan UU Perkawinan”. At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah, Vol. 10, no. 2, Sept. 2022, pp. 18-29, http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tahdzib/article/view/4904.