Ahmad Insya Ansori, and Moh. Ulumuddin. “Hybrid Contract Dalam Perspektif Maqhosid Al-Syari’ah Jasser Auda”. At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah 9, no. 1 (June 30, 2021): 50-61. Accessed February 29, 2024. http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tahdzib/article/view/4410.