Laililisna, Novi Nur, STAI Badrus Sholeh Kediri, Indonesia