PENDEKATAN KOSMOLOGIS DALAM PENGKAJIAN ISLAM

  • Kuswoyo Kuswoyo

Abstract

Abstrak: Sebagai seorang muslim kita dapat mengambil makna dari alamsemesta atau kosmologi yang merupakan sebuah tanda untuk mengenallebih jauh kepada sang Pencipta dan memahami Islam sebagai agamayang telah diridloi-Nya. Alam semesta diciptakan oleh sang Penciptatidak lain untuk kemaslahatan manusia dan keberlangsungan kehidupangenerasi selanjutnya. Selain itu sebagai tanda-tanda kebesaran AllahSWT yang seharusnya dijadikan manusia sebagai bahan renungan bahwamanusia hanyalah sebagian kecil dari alam semesta. Dalam pembahasanini akan sedikit dibahas tentang kosmologi yang berhubungan eratdengan eksistensi Allah SWT. Juga sebagai sebuah pendekatan untukmemahami Islam sebagai agama yang diturunkan Allah SWT kepadanabi Muhammad SAW.Kata kunci: Kosmologi, Pendekatan, Kajian Islam.
Published
2018-07-24
How to Cite
Kuswoyo, K. (2018, July 24). PENDEKATAN KOSMOLOGIS DALAM PENGKAJIAN ISLAM. El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama, 6(1), 67-78. https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.3523158
Section
Articles