(1)
Fahri, H. Riddah Perspektif Islam Dalam Kajian Tafsir Ayat Al-Ahkam (Analisis Kata Riddah Dalam Nash Al-Quran). HJSK 2019, 9, 159-171.