(1)
Syukri, M. S. N.; Athoillah Islamy. Nilai-Nilai Pendidikan Sosial Profetik Islam Dalam Ideologi Pancasila. HJSK 2022, 12, 140-151.