AMIN, F.; SHOLIKAH, S. Pendidikan Islam Persepktif KH Hasyim Asy’ari dalam Menjaga Api Keislaman dan Kebangsaan. Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman, v. 12, n. No. 02, p. 188-195, 26 Dec. 2022.