Rosyidah, Irma, and Mujib Ridlwan. 2022. “Konsep Pendidikan Humanistik Perspektif Ki Hajar Dewantara Dan Paulo Freire Dalam Kritik Pendidikan Di Masa Pandemi Covid-19”. Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman 12 (01), 79-88. https://doi.org/10.36835/hjsk.v12i01.3917.