Fahri, H. “Riddah Perspektif Islam Dalam Kajian Tafsir Ayat Al-Ahkam (Analisis Kata Riddah Dalam Nash Al-Quran)”. Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 9, no. 2, Sept. 2019, pp. 159-71, doi:10.36835/hjsk.v9i2.3434.