Muhammad Syafruddin Ubaidilla , Muhammad Ala’uddin dan. 2023. “PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI ETOS KERJA DALAM ISLAM ”. Jurnal Qiema (Qomaruddin Islamic Economics Magazine) 9 (1), 55-72. https://doi.org/10.36835/qiema.v9i1.4021.