[1]
Haris, M. 2017. Kritik Matan Hadis : Versi Ahli-Ahli Hadis. Jurnal Al-Irfani : Jurnal Kajian Tafsir Hadits. 3, 2 (Oct. 2017), 56-70.