(1)
Anshori, M. SYARḤ HADIS DARI MASA KE MASA. IRFN 2017, 3, 1-32.