[1]
M. Haris, “Kritik Matan Hadis : Versi Ahli-Ahli Hadis”, IRFN, vol. 3, no. 2, pp. 56-70, Oct. 2017.