JOHARI, M. Berinvestasi pada Reksadana Syariah ; Suatu Tinjauan Kritis. TAFAQQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah, v. 3, n. 2, p. 76-85, 5 fev. 2019.