(1)
Bagas Luay Ariziq. KEDUDUKAN DAN KONDISI WANITA SEBELUM DAN SESUDAH DATANGNYA AGAMA ISLAM. Jurnal Keislaman 2022, 5, 1-12.