Sofa, Risda. 2022. “KEJAYAAN PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA KHALIFAH HARUN AR-RASYID”. Jurnal Keislaman 5 (1), 133-42. https://doi.org/10.54298/jk.v5i1.3414.