Sofa, R. (2022) “KEJAYAAN PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA KHALIFAH HARUN AR-RASYID”, Jurnal Keislaman, 5(1), pp. 133-142. doi: 10.54298/jk.v5i1.3414.