Sofa, Risda. “KEJAYAAN PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA KHALIFAH HARUN AR-RASYID”. Jurnal Keislaman 5, no. 1 (March 1, 2022): 133-142. Accessed November 28, 2023. http://ejournal.kopertais4.or.id/susi/index.php/JK/article/view/3414.