[1]
Fuad, S., Sumarwati, S., Fauziyah, A.N. and AR, Z.T. 2021. Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Menanggulangi Tindakan Bullying Siswa. EL-BANAT: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam. 11, 1 (Jun. 2021), 1-16. DOI:https://doi.org/10.54180/elbanat.2021.11.1.1-16.