[1]
PS, A.M.B.K., Fawaid, I., Zulaicho, D. and Al Hamidy, I.Z.F. 2021. Rekonstruksi Makna Semboyan Ki Hajar Dewantara dalam Praktik Pendidikan Islam. EL-BANAT: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam. 11, 1 (Jun. 2021), 37-51. DOI:https://doi.org/10.54180/elbanat.2021.11.1.37-51.