[1]
Zaini Miftah, Taseman and Fahrurrozi 2022. Interaksi Sosial Pengajian Online Kitab Turath dalam Membentuk Jiwa Keagamaan Masyarakat Bojonegoro. EL-BANAT: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam. 12, 1 (Jun. 2022), 1-18. DOI:https://doi.org/10.54180/elbanat.2022.12.1.1-18.