(1)
Islam, M. F. Pemikiran Politik (Madilog) Tan Malaka Menuju Kemerdekaan Indonesia. El-Banat 2016, 6, 34-42.