(1)
Aminah, S. Tarik Ulur Tatanan Sosial Antara Marx Dan Al-Faruqi. El-Banat 2017, 7, 1-20.