(1)
PS, A. M. B. K.; Fawaid, I.; Zulaicho, D.; Al Hamidy, I. Z. F. Rekonstruksi Makna Semboyan Ki Hajar Dewantara Dalam Praktik Pendidikan Islam. El-Banat 2021, 11, 37-51.