PS, A. M. B. K., Fawaid, I., Zulaicho, D., & Al Hamidy, I. Z. F. (2021). Rekonstruksi Makna Semboyan Ki Hajar Dewantara dalam Praktik Pendidikan Islam. EL-BANAT: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam, 11(1), 37-51. https://doi.org/10.54180/elbanat.2021.11.1.37-51