Zaini Miftah, Taseman, & Fahrurrozi. (2022). Interaksi Sosial Pengajian Online Kitab Turath dalam Membentuk Jiwa Keagamaan Masyarakat Bojonegoro. EL-BANAT: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam, 12(1), 1-18. https://doi.org/10.54180/elbanat.2022.12.1.1-18