FUAD, S.; SUMARWATI, S.; FAUZIYAH, A. N.; AR, Z. T. Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Menanggulangi Tindakan Bullying Siswa. EL-BANAT: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam, v. 11, n. 1, p. 1-16, 9 Jun. 2021.