PS, A. M. B. K.; FAWAID, I.; ZULAICHO, D.; AL HAMIDY, I. Z. F. Rekonstruksi Makna Semboyan Ki Hajar Dewantara dalam Praktik Pendidikan Islam. EL-BANAT: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam, v. 11, n. 1, p. 37-51, 9 Jun. 2021.