Fuad, S., Sumarwati, S., Fauziyah, A. N. and AR, Z. T. (2021) “Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Menanggulangi Tindakan Bullying Siswa”, EL-BANAT: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam, 11(1), pp. 1-16. doi: 10.54180/elbanat.2021.11.1.1-16.