PS, A. M. B. K., Fawaid, I., Zulaicho, D. and Al Hamidy, I. Z. F. (2021) “Rekonstruksi Makna Semboyan Ki Hajar Dewantara dalam Praktik Pendidikan Islam”, EL-BANAT: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam, 11(1), pp. 37-51. doi: 10.54180/elbanat.2021.11.1.37-51.