[1]
S. Aminah, “Tarik Ulur Tatanan Sosial antara Marx dan al-Faruqi”, El-Banat, vol. 7, no. 1, pp. 1-20, Jun. 2017.