Fuad, S., S. Sumarwati, A. N. Fauziyah, and Z. T. AR. “Strategi Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Menanggulangi Tindakan Bullying Siswa”. EL-BANAT: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam, Vol. 11, no. 1, June 2021, pp. 1-16, doi:10.54180/elbanat.2021.11.1.1-16.