PS, A. M. B. K., I. Fawaid, D. Zulaicho, and I. Z. F. Al Hamidy. “Rekonstruksi Makna Semboyan Ki Hajar Dewantara Dalam Praktik Pendidikan Islam”. EL-BANAT: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam, Vol. 11, no. 1, June 2021, pp. 37-51, doi:10.54180/elbanat.2021.11.1.37-51.