Pustakawan

Kami menyarankan semua pustakawan untuk mencantumkan link jurnal kami diantara koleksi jurnal elektronik perpustakaan anda Guna untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dibidang konsentrasi ilmu Al Quran dan Hadist serta kajian-kajian keislaman