Editorial Team

Ketua Penyunting : Mohammad Aufin Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah PGRI Pasuruan

Penyunting Pelaksana : Miftakhul Munir Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah PGRI Pasuruan

Nur Hasan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah PGRI Pasuruan

Jakaria Umro Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah PGRI Pasuruan

Penyunting Ahli : Ninik Suryatiningsih