[1]
Hasan, N. 2021. Upaya Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Menangkal Islam Radikalisme Di Ma Yti Nguling Pasuruan. Al-Makrifat: jurnal kajian Islam. 6, 1 (Apr. 2021), 103-117.