(1)
Hasan, N. Upaya Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Menangkal Islam Radikalisme Di Ma Yti Nguling Pasuruan. makrifat 2021, 6, 103-117.