Umro, J. (2017). Mencermati Tantangan Pendidikan Agama Islam, Implikasinya Terhadap Penjaminan Mutu Pendidikan Agama Islam. Al-Makrifat: Jurnal Kajian Islam, 1(1), 64-72. Retrieved from http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/makrifat/article/view/3036