UMRO, J. Mencermati Tantangan Pendidikan Agama Islam, Implikasinya Terhadap Penjaminan Mutu Pendidikan Agama Islam. Al-Makrifat: jurnal kajian Islam, v. 1, n. 1, p. 64-72, 19 Dec. 2017.