JAKARIA UMRO, I. B. N. Strategi Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Memanfaatkan Media Sosial Sebagai Sarana Belajar Siswa Di Sma Negeri 4 Pasuruan. Al-Makrifat: jurnal kajian Islam, v. 5, n. 2, p. 180-197, 8 Oct. 2020.