Hasan, Nur. 2021. “Upaya Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Menangkal Islam Radikalisme Di Ma Yti Nguling Pasuruan”. Al-Makrifat: Jurnal Kajian Islam 6 (1), 103-17. http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/makrifat/article/view/4224.