REVIEWER

 REVIEWER               

Pendidikan Agama Islam (PAI):

Dr. Husna Nashihin, M.Pd.I. (INISNU Temanggung)

 

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI):

 Dr. H. Zainuddin Syarif, M.Ag (IAIN Madura Pamekasan)

 

Bimbingan Konseling Islam (BKI):

Ahmad Andry B, M.Pd (IAI Al Khairat Pamekasan)

 

Hukum Ekonomi Syari'ah (HES):

 Faisun, M.Pd (INSTIKA Sumenep)